| Desconnectar
Gestor d'Entitats
Cercador
Llistats
Gestor de llistats

El sistema permet extreure determinats llistats d’entitats en funció d’alguns filtres, i, al mateix temps, amb diferents camps per a la seva posterior manipulació. Aquests llistats s’exporten en un arxiu Excel. Per tal d’evitar errors, l’arxiu s’anomena amb la data del dia i l’hora exacta en la que es realitza la petició de dades.

El procediment per a obtenir el llistat és senzill. N’hi ha prou amb seleccionar els filtres que es desitgen i els formats possibles d’exportació per a, finalment, fer clic en l’enllaš que s’ensenya en pantalla. El sistema obrirà una finestra emergent amb els registres que s’exportaran.