Casal Popular del Pla de Besòs Les Besossades

Dades de contacte de l'entitat

Seu
C. Cinto Verdaguer 15, local 1 (08930 - Sant Adrià de Besòs
Contacte
Alba Cano Beltran (Presidenta)
Telèfon
669743058
Horari de contacte
Divendres i dissabtes de 20.00 a 22.30h
Lloc web
http://instagram.com/lesBesossades
Correu electrònic
lesbesossades@gmail.com
Xarxes socials
Facebook: Les Besossades-Casal Popular del Pla de Besòs − Twitter: @lesbesossades
Instagram

Activitats i objectius de l'entitat

Abast geogràfic
Tota la ciutat
Tipus d'entitat
Associació
Àmbit
Societat Activa
Activitats
Fomentar la participació ciutadana de forma activa i crítica. Defensar els valors universals dels drets humans, la llibertat i la vida. Construir espais de participació, relacions, presa de decisions i apoderament personal i col·lectiu. Defensar, practicar i desenvolupar l'autogestió com a forma d'organització. Acollir, facilitar i desenvolupar activitats per transformar la realitat. Crear i desenvolupar espais on reunir-nos lliurement. Defensar i fomentar l'esperit crític i reivindicatiu per promoure el canvi social. Desenvolupar espais comunitaris i de convivència. Oferir espais al servei de les lluites que s'originen tant al barri, com a la resta de la ciutat i el món. Esdevenir un espai de referència per als veïns. Generar el debat crític i reivindicatiu a tot el territori. Dinamitzar i canalitzar la creació d'espais de debat i participació. Fomentar l'associacionisme i l¡organització col·lectiva, promoure la creació de nous casals, ateneus, centres cívics i socials. Protegir i discriminar positivament les minories tant polítiques, com socials o de consciència, per tal d'evitar la degradació de la democràcia en qualsevol sistema de poder coactiu i repressiu. Lluitar per garantir la llibertat real i efectiva de les persones. Implicar-se activament en les problemàtiques que afecten el territori. Fomentar vies alternatives d'aprofitament del temps lliure. Construir la nostra identitat com a moviment veïnal. Activar els processos veïnals i comunitaris participatius del teixit associatiu i cooperatiu del territori. Dinamitzar i renovar el teixit associatiu. Fomentar les relacions inter-associatives. Trencar i substituir les dinàmiques mercantilistes, coactives i repressives, per dinàmiques comunitàries de lliure pensament i d'apoderament per a la transformació social. Recuperar equipaments públics i privats abandonats, infrautilitzats o en desús. Reclamar i recuperar la sobirania social, econòmica, cultural i ambiental del nostre territori. Afavorir el contacte i l'intercanvi inter-generacional i intercultural del territori. Facilitar l'intercanvi d'experiències personals entre persones de diferents orígens culturals. Oferir suport a associacions, entitats i col·lectius que lluitin o treballin pels drets humans, econòmics, socials i culturals. promocionar la creació artística, cultural, contracultural i de lleure. Promocionar la vida associativa i col·lectiva. Afavorir la cohesió social. Defensar els drets dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. promocionar projectes polítics, educatius, socials i culturals adreçats a infants, joves i adults. Promoure l'alliberament d'espais per a l'autogestió en qualsevol de les seves modalitats. Treballar i crear complicitats per aconseguir l'alliberament d'un espai municipal per transformar-lo en un equipament de gestió comunitària, recollint les experiències dels ateneus populars on es fomenta el teixit associatiu, social i cultural de proximitat.
Objectius
La llibertat de pensament, l'autonomia ideològica amb tolerància i sense coaccions. La presa de decisions de forma assembleària i basada en el consens. L'autogestió, el cooperativisme, la gestió comunitària i l¡economia social. El treball de base, actiu, crític i reivindicatiu. La defensa del treball social, col·lectiu i solidari. La ferma voluntat d'auto-organitzar-nos i contribuir activament en la transformació del territori. La recerca de solucions comunes, entre iguals, consensuades i amb retorn social. la defensa dels drets humans, la llibertat i la vida. El respecte, la tolerància i la solidaritat. la no-violència i l'empoderament popular. El feminisme, l'antiracisme, l'antifeixisme, la substitució de les lògiques patriarcals, la lluita contra les lògiques discriminatòries i en general contra l'abús de poder en totes les seves manifestacions. Les relacions justes entre la dona i l'home i la llibertat d'opció sexual. la lluita en contra de qualsevol discriminació per qüestió de gènere, d'orientació sexual, d'edat, de procedència o d'altres. la defensa de la igualtat d'oportunitats de les persones amb diversitat funcional i la lluita contra la discriminació i els perjudicis provocats pel capacitisme, Defensem la dignitat, igualtat i llibertat com a persona. Considerem a qualsevol persona com un ésser valuós per la seva diversitat i defensem el seu dret a participar en tots els aspectes de la seva vida personal, econòmica, política, cultural i social. L'acollida, la integració i la inclusió de totes les persones d'arreu del món i l'eliminació de les barreres socials i entorns on es trobin exclosos. La participació ciutadana, la participació directa, la consolidació dels mecanismes de democràcia directa en tot allò que tenim dret, ens interessa o ens afecta. Volem i tenim el dret de decidir-ho tot. Les relacions humanes lliures i horitzontals amb igualtat de drets, sense jerarquies i amb el rebuig de les estructures de poder entre nosaltres. L'afany de lluitar contra les vulneracions sistemàtiques dels drets fonamentals de les persones. La protecció de l'ambient, els recursos naturals i tota forma de vida, fins i tot les no humanes. la sobirania alimentària per a una vida sostenible, saludable, equilibrada, respectuosa i en harmonia amb el nostre entorn. La defensa de la bio diversitat i els ecosistemes del nostre entorn. La recuperació dels béns comuns, la consolidació i la creació de nous. L'intercanvi de recursos i coneixements i la defensa de la seva lliure circulació. La recerca de vincles, la reciprocitat, la intercooperació i la coordinació amb qualsevol entitat o col·lectiu que treballi en la transformació del teixit sociocultural i econòmic del territori. El comerç just, l'antimercantilisme i l'antiglobalització, defensem el dret a viure sense ser explotats per ningú, ni d'aquí ni de l'altra part del món.
Públic objectiu
Dirigit a la població en general
Requeriments per associar-se
Qualsevol persona física o jurídica que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitat.
Registre Municipal d'Entitats
276
 

Si trobeu que cal una ampliació o rectificació de les dades, poseu-vos en contacte amb pciutadana@sant-adria.net.