Associació Airenet Coordinadora Veïnal Metropolitana

Dades de contacte de l'entitat

Seu
Passeig García Faria 81, 16è 4a (08019 - Barcelona
Contacte
Horari de contacte
Correu electrònic
airenetcvm@gmail.com
Instagram

Activitats i objectius de l'entitat

Abast geogràfic
Tota la ciutat
Tipus d'entitat
Associació
Àmbit
Societat Activa, Medi Ambient
Activitats
Informar i buscar el suport de col·lectius i de la ciutadania per a dur a terme aquelles accions que fossin necessàries per a l’obtenció dels nostres objectius. Exigir les administracions per a que vetllin per la salut dels habitants i portin a terme les accions necessàries per a garantir la millor política mediambiental.
Objectius
Manifestar i denunciar els riscos que suposen per a la salut el fet de viure en àrees de gran contaminació ambiental. Realitzar accions encaminades a eliminar els riscos mediambientals i mantenir-nos alertes en tot allò que impliqui a instal·lacions i focus de contaminació, amb la intenció d’evitar la implantació de noves activitats que puguin influir en el deteriorament ambiental.
Públic objectiu
Dirigit a la població en general
Requeriments per associar-se
Registre Municipal d'Entitats
289
 

Si trobeu que cal una ampliació o rectificació de les dades, poseu-vos en contacte amb pciutadana@sant-adria.net.